Öppna geografiska data

Vi bidrar till OpenStreetMap och använder OpenStreetMap-data, både vid rumslig analys och visualisering. Data samlas in med hjälp av Overpass Turbo och görs tillgängliga i GeoJSON-format.

Kartor

Våra interaktiva kartor över Gottfridsberg är möjliga tack vare Mapbox GL JS.

Kartor i 3D

Parker och skogsområden

Sorterade efter namn:

Skolor

Sorterade efter namn:

Bostadshus

Indelade i:

Parkeringsplatser

Gator

Sorterade efter namn:

Kommun- och länsnivåer

Verktyg

Alla data, om inget annat anges, © OpenStreetMap contributors, licensierade under en ODbL-licens av OpenStreetMap Foundation (OSMF).